Jesteś tutaj: BIP » Dane Instytutu
Dane Instytutu
Nazwa: Włocławski Instytut Rozwoju
Forma prawna: fundacja
Data założenia 12 kwietnia 2017
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń
Data wpisu do KRS: 23 sierpnia 2017
Numer KRS: 0000690778
NIP: 8883131264
REGON: 36807443000000
Adres do korespondencji: Skr. poczt. nr 43

87-800 Włocławek 1

Organ sprawujący nadzór: minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego

Prezydent Miasta Włocławek